ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ»

Молода та потужна компанія, заснована в 2019 р.
ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» молода та потужна компанія, заснована в 2019 р, яка стрімко розвивається, розширюючи та вдосконалюючи сферу послуг.

Нашою метою є забезпечення науково-технічної підтримки у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг.

Для виконання поставлених завдань, на підприємстві створені три основних виробничих відділи, в складі яких працює власна лабораторія.

Відділ експертиз

Висококваліфіковані фахівці (експерти технічні) виконують наступні види робіт:

1. Експертиза щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. Експертиза щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3. Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки для можливості їх застосування на території України.

4. Експертиза проекту, робочого проекту або робочої документації при будівництві або реконструкції, капітальному ремонті електроустановок.

5. Експертиза (перевірка) технологічної, конструкторської, технічної документації впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці.

6. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

7. Експертиза обставин та причин виникнення аварій та нещасних випадків, пов’язаних з використанням електричної енергії.

8. Складання паспортів на обладнання підвищеної небезпеки.

9. Проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт в електроустановках та електричних мережах, напругою до та понад 1000В.

10. Проведення випробувань посудин, балонів, резервуарів, ємкостей, автоклавів, котлів, труб, деталей та з’єднань трубопроводів, арматури промислової трубопровідної, кранів, візків вантажних з підіймальними пристроями, талів, лебідок, строп, навантажувачів, підйомників та автопідйомників, пристроїв вантажозахоплювальних, атракціонної техніки, ліфтів, ескалаторів і пасажирських конвеєрів, кабелів, проводів та шнурів, силових трансформаторів, генераторів електричних резервного живлення, комплексних розподільних пристроїв внутрішніх і зовнішніх установок, вимикачів автоматичних низьковольтних, акумуляторних батарей, конденсаторів з оформленням і видачею протоколів випробувань.

11. Проведення відбору та ідентифікації зразків, що підлягають випробуванням.

12. Оформлення (складання) технічної документації відповідно до вимог нормативної документації.

Надає підприємствам:

1 .Послуги інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

2.  Методичну допомогу в розробці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, навчальних програм, стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців згідно вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці, промислової безпеки.

Відділ навчання та психофізіологічної експертизи

Надає послуги з:

Організації та проведенню навчання

Організації та проведенню навчання з питань охорони праці у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00 – 4.12 – 05 ) та іншими нормативними актами з охорони праці, в тому числі за допомогою сучасних методів навчання (модульного, дистанційного), а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів

Проведенню психофізіологічної експертизи

Проведенню психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки з наданням обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки

Організації та проведенню семінарів

Організації та проведенню семінарів, круглих столів, наданню інформаційно – консультаційної допомоги

Послуи з питань охорони праці

Наданню послуг інформаційного та консультаційного характеру з проведення навчання з питань охорони праці та промислової безпеки

Час - найдорожчий ресурс !!!
«ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ»
Відділ експертного обстеження та технічного діагностування Надає послуги з:

• експертного обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду, випробування (візуально-оптичного (VT), ультразвукового (UT), радіографічного (RT), капілярного (PT), магнітного (МТ) (магнітопорошковий), механічних випробувань, хімічного аналізу та стилоскопіювання металу машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

• технологічного устаткування та лінійних частин нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів);

• технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт;

• технологічного устаткування об’єктів нафтогазовидобувної промисловості;

• технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, деревообробної, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

• технологічного устаткування для целюлозо – паперового виробництва, переробки пластмас і гумотехнічних виробів;

• парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

• посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

Гарна команда це надійне майбутнє!

• трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 0 С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

• вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, підйомників, навантажувачів;

• технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

•  машин, механізмів, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі.

•  проведення необхідних розрахунків для визначення технічного стану устаткування підвищеної небезпеки;

•  державний технічний огляд великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів;

•  атестації зварників;

•  складання паспортів на парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском, підйомні споруди, технологічні транспортні засоби та інші;

•  атестація робочих місць за умовами праці: проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу: шум, вібрація, температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, освітленість, вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони, важкість та напруженість праці для атестації робочих місць за умовами праці (атестація робочих місць);

•  надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці та промислової безпеки;

•  надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям в підготовці документів з охорони праці та промислової безпеки.

Ваша думка важлива для нас!

Якщо у Вас є питання або пропозиції щодо співпраці,

звертайтеся 

Про нашу компанію

Нашою метою є забезпечення науково-технічної підтримки у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг та навчання з питань охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.